Doelstelling: De bedoeling van TVVL is het in standhouden van Belgische legervoertuigen en aanhorigheden. De herinnering aan het Opleidings Centrum Nr. 3 van de Kazerne Majoor Blairon te Turnhout te behouden, dit door middel van, tentoonstellingen, reünies, deelname aan evenementen voor oude legervoertuigen, oldtimershows, rondritten, bezoeken van musea en militariabeurzen,…
Home Home